Amanprana innehar det europeiske økologiske kvalitetsmerket