Du støtter Fair Trade og Fair World sammen med Amanprana

Fair Trade og Fair World

Begrepet Fair Trade oppstod som et motsvar til de konvensjonelle handelsformene. Hovedfokuset er på produkt, pris, plassering og markedsføring på en måte som involverer så lite økonomiske ressurser som mulig og som dermed tjener inn høyest mulig fortjeneste ved salg – en prosess som gagner alle involverte. Fair Trade gir tilbake til de som står for arbeidet: Menneskene. Å gi folk i hvert bidige lag av produksjonsprosessen en anstendig inntekt, og samtidig tilby utviklingsmuligheter til de som trenger det.

HVA ER FAIR TRADE?

«Fair Trade er et handelspartnerskap basert på dialog, åpenhet og respekt, som strever etter mer likestilling i internasjonale handler. Fair Trade bidrar til bærekraftige utviklingsmuligheter ved å tilby bedre handelsvilkår til og sikring av opprettholdelsen av rettighetene til produsenter og arbeidere, hovedsaklig i Sør. Fair Trade, støttet av forbrukerne, er aktivt involvert med å støtte hardtarbeidende produsenter og spre bevissthet til befolkningen om miljøet og alles påvirkning, men kjemper også for endringer i regelverk og bedret praksis for konvensjonell internasjonal handel.»

På tvers av kloden er det mer enn 2 milliarder mennesker som overlever på mindre enn 2 USD om dagen, til tross for at de kan prestere mye godt arbeid. Her er det snakk om utnyttelse. Fair Trade ønsker å forhindre dette. Dette gjør vi blant annet når vi støtter småskalabedrifter, familiebønder, håndverkere og arbeidstakere, både finansielt og gjennom aktiviteter og forskjellige programmer. FairTrade står for bredere samfunnsansvar og engasjement. Det er selvsagt nødvendig at produsenter, forhandlere, arbeidere og forbrukere alle samarbeider frivillig gjennom hele produksjonsprosessen.

HVORFOR VELGER AMANPRANA ET SAMARBEID MED FAIR TRADE?

Fair Trade-konseptet står eller faller med rettferdighet. Amanprana hyller tiltak som Fair Trade som lar det økologiske være mulig og tilgjengelige for flere mennesker. Dette finnes en klar synergi mellom kravene til Fair Trade og kravene til en standard ØKO-sertifisering. Minimal skade på mennesker og miljø.

Dessverre er det ikke slik at alle selvstendige selskaper som har mottatt en offisiell Fair Trade-logo kan kalle seg økologiske. Noe Amanprana finner veldig uheldig. Alle av Amanpranas produkter er økologisk sertifiserte. Når det gjelder Fair Trade, er det viktig at gjennomføres berettigede handler av råvarer og transparente produksjonsprosesser. Ingen GMO, parabener, plantevernmidler, fenpsyetanol eller andre produkter av syntetisk opprinnelse. Ingen dyreforsøk. Alle deler av en ansvarlig produksjonsprosess.

Amanprana ble til på grunnlag av erfaringen og kunnskapen til grunnleggeren, Bart Maes. Han ønsket aktivt å bruke erfaringen sin og de ernæringsmessige kunnskapene han hadde tilegnet seg opp i gjennom årene. Han kom frem til idéen å kombinere handel med det å gi noe virkelig tilbake til samfunnet. Fortjeneste har aldri vært den viktigste drivkraften bak Amanprana. Vi ønsker alltid å forkynne kunnskap til de som vil høre på, samt gjøre folk mer oppmerksomme og tilby sunne matvaner.

AMANPRANAS INTENSJONER

Hos Amanprana har vi egne betingelser til produktene vi ønsker som Fair Trade kontinuerlig imøtekommer. Vi stiller ikke bare krav til produktene våre, men også til oss selv. Offisielle sertifiseringer av uavhengige sertifiseringsorganisasjoner er et godt alternativ, men det koster ikke bare tid, men også mye penger. Tidligere pleide vi å bruke mye tid og penger på nettopp dette, men nå kan vi bruke alt vi har på å støtte programmene og aksjonene vi ønsker. På Wikipedia står det:

«Det finnes kritikk av Fair Trade-handelen. Forbrukerne er villige til å betale mer for Fair Trade-produkter siden de tror at dette vil hjelpe svært fattige bønder og familiene deres. I følge enkelte kritikere vil imidlertid det meste av tilleggsprisen gå til de vestlige mellommannsbedrifterne, blant annet for sertifisering og promotering av kvalitetsmerket. Den fattige bonden mottar minimalt av tilleggsprisen.»

Det er nettopp av denne grunn at Amanprana har bestemt seg for å utarbeide sin egen Fair Trade-charter.

MED FAIR TRADE FONDS GIR AMANPRANA TILBAKE TIL VERDEN

Vi var tidligere nødt til å betale mye til kontrollorganer for å være sertifiserte med Fair Trade-status. Nå investerer vi disse pengene i Fair Trade Fonds. I tillegg går 5 % av salgene våre av Fair Trade-produkter til dette fondet, sammenlignet med 3 % tidligere. Hva brukes pengene til? Pengene går til helsetjenester, miljøet, innkjøp av produksjonsmidler, utdanning, infrastruktur og garanterte minimumspriser på produktene. På denne måten ønsker vi et langsiktig samarbeid som gagner alle parter.

HVA ER FORSKJELLENE MELLOM FAIR WORLD OG FAIR TRADE?

Fair Trade- og Fair World-etikettene overlapper hverandre hos Amanprana. Fair Trade fokuserer hovedsaklig på handel og tilhørende prosesser, mens FairWorld fokuserer mer på arbeidsforutsetninger, hvor spesielt kvinners roller er i fokus (Amanpranas charter del nr. 6).

Fair Trade og Fair World fremmer positiv utvikling på verdensbasis. De ønsker å bekjempe fattigdom, sikre både økonomisk og sosial utvikling, samt fremme integreringen av utviklingsland inn i verdensøkonomien. De ønsker videre å styrke den økonomiske posisjonen til små produsenter og grunneiere ved å få dem til å dele den totale fortjenesten proporsjonalt. Og å forbedre de sosiale forholdene ved ta bygge ut sosiale tilbud og bedre representasjonen av de ansatte. Alle disse tiltakene må sees overkommelige på lang sikt.

VILKÅR FOR BRUK OG DISTRIBUSJON AV FAIR TRADE OG FAIR WORLD-LOGOENE

Amanpranas Fair Trade-charter, inkludert Fair World-vilkårene

1. Fair Trade: Arbeidsforhold

 1. Arbeiderne som er involverte i produksjonsprosessene av Amanpranas produkter skal utføre arbeidet sitt under anstendige arbeidsforhold. Det er dermed ikke snakk om barnearbeid, tvangsarbeid eller såkalt «sultelønn». Dette er en dagslønn som er så lav at folk må gå sultne fordi de ikke har råd til å kjøpe nok mat for å overleve. Amanprana tilbyr gode lønns- og arbeidsforhold, også for yngre arbeidstakere (eldre enn 18 år).
 2. Det finnes ingen diskriminering på arbeidsplassene, under produksjonsprosessene eller under markedsføringen og distribueringen av Amanpranas produkter. Ikke under noen som helst omstendigheter. Dette frarådes på det sterkeste.
 3. Det skal ikke skilles mellom normer og verdier og status når det er snakk om å være arbeidsgiver eller arbeidstaker.
 4. Arbeidsforholdene skal på ingen måte utgjøre risiko for helse eller sikkerhet for de involverte. Det er heller ingen form for nedverdigende oppførsel innen prosessene til Amanprana. Arbeidsmiljøet skal være trygt og hygienisk.
 5. Arbeidstidene bestemmes på forhånd før arbeidsgiver og arbeidstaker inngår noen form for avtale. Det er heller ingen vesentlig forskjell mellom midlertidige ansatte og faste ansatte når det gjelder lønn, sosiale fordeler, arbeidstid, ferie og oppholdsmuligheter.
 6. Alle ansatte skal ha tilgang til: Rene toalettforhold, rent drikkevann og et tilordnet område hvor de kan spise og oppbevare mat.
 7. Ved farefulle arbeidsforhold, eller under risikabelt arbeid, skal de ansatte være utstyrt med egnede verneklær og verneutstyr. Personalet må gjennomgå regelmessig oppdatert helse- og sikkerhetsopplæring. Dersom det er nødvendig vil ansatte også motta spesialopplæring. På denne måten minimeres antall arbeidsulykker.

2. Fair Trade: Frihet

 1. Produksjonen og kommersialiseringen av Amanpranas livsstils- og kostholdsprodukter gjøres på en gjennomsiktig måte. Du kan når som helst ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller noen som helst form for bekymringer.
 2. Alle som er involverte i produksjonen og handelen kan melde seg inn i fagforeninger og til enhver tid være frie til å uttrykke sine meninger. Heller ikke dem som har meldt seg ut av en fagforening vil bli diskriminert.
 3. Det finnes ingen brudd på personvernet til produsenter, bønder, arbeidstakere, næringsdrivende, forbrukere eller selgere.
 4. En vanlig arbeidsuke, uten overtid tatt i betraktning, bestemmes enerådende av loven.
 5. Personalet har en oppholdbar rett til å forlate arbeidsstedet til enhver tid korrelerende endt arbeidsdag alle dager i uken. I tillegg kan de til enhver til velge å oppheve arbeidskontrakten sin, etter å ha fullført tidligere avtalte vilkår under rimelige omstendigheter.
 6. Så vel Amanprana som eventuelle leverandører, eller andre organer involvert gjennom hele produksjonsprosessen, har ingen rett til å frata arbeidstakere lønn, fordeler, eiendeler, dokumenter eller annen personlig eiendom.

3. Fair Trade: Natur og miljø

 1. Amanprana er fullt forpliktet til ikke å være til skade for hverken truede arter eller beskyttede områder, og like forpliktet til å komme med motsvar til alle typer nedbrytning av det naturlige økosystemet. Produksjons- og handelsprosessene våre involverer ingen former for ulovlig produksjon eller handel med sjeldne eller truede planteearter eller truede dyrearter.
 2. Det tenkes hele tiden på miljøet under produksjonsprosessene. Alle de tildelte ØKO-sertifiseringene beskytter disse prinsippenes videre legitime opprettholdelse i handelsindustrien. Amanprana arbeider også aktivt med opprettholde alle standarder, og å sette eksempler for andre bedrifter til å gjøre det samme. Det finnes alltid måter å forbedre prosesser på.
 3. Vi støtter minimal bruk av fossilt brensel og maksimal bruk av bærekraftig energi. Vi ønsker en mindre forurenset fremtid for de neste generasjonene.
 4. Amanprana prioriterer økologiske emballasjematerialer som forårsaker minst mulig skade på miljøet. Ikke bare når det gjelder materielle valg, men også når det er snakk om volum. På slik måte tar produktene opp så lite plass som mulig og transportøktene minimeres.

4. Fair Trade: Økonomi

 1. Produsentene av Amanpranas produkter som er merket med Fair Trade og Fair World vil være garanterte å motta minimumspriser. Disse minimumsprisene skal dekke kostnadene som medfølger en sosial og miljømessig forsvarlig produksjonsprosess.
 2. Det arbeides med å fremme lokale lover angående bedre lønnsforhold, sosial sikkerhet og arbeidstider.

5. Fair Trade: Familier og befolkning

 1. I så mange tilfeller som mulig blir kontraktene mellom Amanprana og produsentene inngått for å vare i lang tid. Dette sikrer at det er nok tid til å utvikle et pålitelig samarbeid, og at ansatte eller bønder dermed mottar en solid inntekt så lenge som mulig.
 2. Utdanning er svært viktig for Amanprana. Etter fullførte kurs, oppfordres det til spesialopplæring eller videre veiledning. På den måten økes lokalbefolkningens fremtidige muligheter.
 3. Amanprana støtter aktivt prosjekter som bidrar til positiv lokal utvikling. Dette kan være både via økonomisk støtte eller for eksempel innen undervisning og kultur.
 4. Nye jobber blir gjort tilgjengelige på lokalt nivå. Amanprana har som mål å involvere så mange forskjellige familier i produksjonsprosessene som mulig.

6. Fair World: Kvinners roller

 1. Likestilling av kvinner og menn er en grunnleggende rettighet.
 2. Arbeidsforholdene og livsforutsetningene til kvinner og andre utsatte grupper må være likeverdige. Kvinners roller i samfunnet skal likestilles med mennenes ansvarsområder og fordeler i samfunnet. Det jobbes aktivt med å presentere muligheter til disse gruppene og også enkeltpersoner. Det skal være lik lønn for begge kjønn, og eventuelle beslutningsprosesser skal tas med en like gjeldende røst fra både menn og kvinner.
 3. Seksuelle stereotyper skal elimineres. Dette er nødvendig for å skape reell likestilling. Alle som er involverte i produksjons- og salgsprosessene må aktivt håndtere dette.

FAIR TRADE- OG FAIR WORLD-PRODUKTENE TIL AMANPRANA.

*Kilde: DEFINITION OF FAIR TRADE (2018). Tilgang til 18. juli 2018,
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
** Kilde: Fair Trade (12. juni 2018). Hentet 18. juli 2018, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerlijke_handel


MATPRODUKTER

En oversikt over våre Fair Trade- og Fair World-sertifiserte matprodukter finner du her.

KROPPSPLEIE

En oversikt over våre Fair Trade- og Fair World-sertifiserte kroppspleieprodukter finner du her.

fairtrade logo

 • Amanprana innehar det europeiske økologiske kvalitetsmerket
  Økologiske Amanprana
 • Oppdag Amanpranas filosofier
  Filosofi