Kies Amanprana extra vierge en biologische kokosolie

Du støtter Fair Trade og Fair World sammen med Amanprana

Begrepet Fair Trade oppstod som et motsvar til de konvensjonelle handelsformene. Hovedfokuset er på produkt, pris, plassering og markedsføring på en måte som involverer så lite økonomiske ressurser som mulig og som dermed tjener inn høyest mulig fortjeneste ved salg - en prosess som gagner alle involverte. Fair Trade gir tilbake til de som står for arbeidet: Menneskene. Å gi folk i hvert bidige lag av produksjonsprosessen en anstendig inntekt, og samtidig tilby utviklingsmuligheter til de som trenger det.

Fair Trade- og Fair World-etikettene overlapper hverandre hos Amanprana. Fair Trade fokuserer hovedsaklig på handel og tilhørende prosesser, mens FairWorld fokuserer mer på arbeidsforutsetninger, hvor spesielt kvinners roller er i fokus (Amanpranas charter del nr. 6). Fair Trade og Fair World fremmer positiv utvikling på verdensbasis. De ønsker å bekjempe fattigdom, sikre både økonomisk og sosial utvikling, samt fremme integreringen av utviklingsland inn i verdensøkonomien. De ønsker videre å styrke den økonomiske posisjonen til små produsenter og grunneiere ved å få dem til å dele den totale fortjenesten proporsjonalt. Og å forbedre de sosiale forholdene ved ta bygge ut sosiale tilbud og bedre representasjonen av de ansatte. Alle disse tiltakene må sees overkommelige på lang sikt.

*Bron: DEFINITION OF FAIR TRADE (2018). Geraadpleegd op 18 juli 2018, https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
**Bron: Eerlijke handel (12 juni 2018). Geraadpleegd op 18 juli 2018, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerlijke_handel

MATPRODUKTER

En oversikt over våre Fair Trade- og Fair World-sertifiserte matprodukter finner du her.

KROPPSPLEIE

En oversikt over våre Fair Trade- og Fair World-sertifiserte kroppspleieprodukter finner du her.

FarTrade logo

Fair World logo