Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus wat betekent “leven” of “levensprincipe”, en het woord veda. Het refereert aan een kennissysteem. “Ayurveda” kan derhalve vertaald worden als “kennis van het leven”.

Ayurveda is een eeuwenoude filosofie, die in India haar oorsprong vindt. Ayurveda is op zich geen geneeswijze. Het is wel een manier van leven, een manier om het leven te begrijpen en het is die manier van leven die genezing brengt.

Ayurveda is dus een levenswijze met één heel simpel doel: gelukkig zijn.

Ayurveda is dus een levenswijze met één heel simpel doel: gelukkig zijn. Gelukkig zijn betekent gezond zijn, gezond zijn betekent één zijn en leven met innerlijke vrijheid, al dan niet met fysieke gebreken. Ayurveda gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar over welzijn in zijn geheel, zowel op fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

Leven volgens de principes van de Ayurveda is een andere manier van leven. Je gaat je zintuigen meer en meer gebruiken en steeds verder verfijnen. Het is een wereld waarin je leert weten zonder woorden, waarin je vibraties en energieën laat spreken.

Leven in harmonie met de natuur en jezelf houdt ook vaak in dat je je lichaam energetisch en fysiek moet zuiveren en dat je je voeding aanpast aan wie je bent.

Leven in harmonie met de natuur en jezelf houdt ook vaak in dat je je lichaam energetisch en fysiek moet zuiveren en dat je je voeding aanpast aan wie je bent. Een verandering van levensstijl is ook aangewezen: meer rust en orde in je dagelijkse routine, maar ook in je gevoelens en gedachten. Zo komt er ruimte voor de ontwikkeling van creatieve processen en voor spirituele groei. Leren leven naar wie hij werkelijk is en leren leven naar de oorspronkelijke wijsheid. Dat is de diepere opdracht van Ayurveda. In je leven bereik je een groot doel zelden zomaar. Zo is het ook met Ayurveda. Je dient bereid te zijn om je leven aan te passen en om te veranderen, maar ook om te ontvangen.

Één van de 13 transformatieprocessen in het lichaam is het spijsverteringsproces. Volgens de leer is voedsel een manier om lichaam en geest in evenwicht te brengen en om ervoor te zorgen dat de mens in harmonie leeft met de natuur.

Goede voeding en een goed spijsverteringsproces worden in de Ayurveda beschouwd als één van de allerbelangrijkste fundamenten van onze gezondheid. Functioneert onze spijsvertering niet goed, dan worden ook ons lichaam, cellen, weefsels en de diepere transformatie-processen niet gevoed en kunnen er allerlei ziekten ontstaan. Om te eten volgens bepaalde ayurvedische principes, heb je ook een beetje kennis nodig over de achterliggende gedachtes.

Bron: Het Ayurveda kookboek van Lies Ameeuw