Bescherming van de oceanen, zeeën en biodiversiteit loopt achter

Aichi-doelstellingen voor bescherming en herstel biodiversiteit

De doelstellingen werden gesteld in 2010. Toen kwamen bijna 200 landen samen in het Japanse Nagoya. Hierbij aanvaardden ze Aichi-doelstellingen, bedoeld om de achteruitgang van de biodiversiteit in de wereld, dus niet enkel in de oceanen, tegen te gaan. Ze spraken af om tegen 2020 minstens 10% van de oceanen te beschermen als ‘marine beschermde gebieden’ (MPA’s). Op dit moment mist er hier dus nog 6% van.
Naast de afgesproken 10% werden er uiteraard nog meer afspraken gemaakt. De beschermde gebieden dienen duurzaam te worden beheerd en daarnaast ook ecologische representatief te zijn. Op die manier kan niet alleen het beschermen maar ook het behouden van de natuur worden gewaarborgd.

No-Take zones in oceanen

Landen dienen werk te maken van het instellen van MPA’s. Er dienen ook zogenaamde no-take zones ingesteld te worden. In deze zones is het verboden levende natuurlijke bronnen weg te halen. Denk aan vis, zeewier of schaaldieren. Daarnaast geldt ook dat de niet-levende bronnen niet weggehaald mogen worden. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld olie en gas. Op dit moment is slechts 16% van de beschermde zeegebieden (0,5 van de gehele wateren) aangeduid als no-take zone.

Neem eens een kijkje op Google Earth Oceans

Wil je eens een kijkje nemen in onze oceanen? Google heeft een showcase samengesteld waarbij je diverse gebieden en bijzonderheden in onze oceanen kunt ontdekken: Google Earth Oceans. Niet alleen voor jou als bezoeker nu interessant, maar deze beelden zorgen er ook voor dat dat de veranderingen door de jaren heen te bestuderen zijn.