Boodschap van de golven, door Morgan Hoestery

De afvalberg, ontstaan door massaconsumptie van niet natuurlijke materialen zoals plastic in al zijn vormen, zal een ‘ondraaglijk stempel’ nalaten in de eeuwen die volgen. We moeten stoppen met plastic te gebruiken en weg te werpen. 80% van alle plastic in de oceanen komt er via plastic dat weggevlogen is van het land of weggespoeld werd van snelwegen en uit steden en zo via de rivieren in de oceanen overal ter wereld terecht kwam. 90% van het afval in de oceanen is plastic. In 2006 berekende ENEP dat er 18 000 deeltjes plastic op en in de oceanen ronddrijven per km². (of 46000 plastic deeltjes per miles²) Dit is vandaag wellicht reeds vele malen meer.