Overbevissing gaat steeds verder

Langs de meeste kusten in de wereld is er overbevist.

Gevolg:

1. De vissersvloten richten zich steeds meer op kleinere soorten waardoor deze vaak de tijd niet meer krijgen om te paaien.

2. Ook wordt er verder uit de kust gevist, in de diepzee. Veel vissoorten in de diepzee zijn echter, omdat ze langzaam groeien, laat geslachtsrijp zijn en weinig jongen per keer krijgen.

3. Verder verplaatsen vissersvloten zich naar andere wateren, bijvoorbeeld voor de kust van ontwikkelingslanden. Visserijverdragen leveren veel geld voor ontwikkelingslanden maar armoede voor de lokale bevolking en zeker voor de lokale vissers.