Overbevissing, reeds decennia lang

Zonder ingrijpende maatregelen zullen de wateren rond Europa, maar ook elders, steeds meer op een woestijn gaan lijken, op een lege visbak. Vissers vergeten vaak dat zij alleen maar oogsten en niet zaaien. Reeds decennia lang wordt er meer vis gegeten dan dat er vis bijkomt.

Jaarlijks wordt 100 miljard kg vis gegeten. Dat is gemiddeld 13,5kg/persoon. De Japanners het meeste met 72kg/persoon. In Nederland is dit 7 à 8kg/persoon. Schattingen vertellen ons dat om deze 100 miljard kg vissen op ons bord te krijgen er in totaal 200 miljard kg vis en andere levende wezens gedood worden.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat minstens 70% van de visbestanden in de wereld nu is overbevist. Deze overbevissing is een probleem op de meeste wereldzeeën. Men spreekt van overbevissing als er zodanig veel vis in een bepaald gebied gevangen wordt, waardoor haar populatie dreigt te verdwijnen. We kennen 2 soorten overbevissing, groei- en recruitmentoverbevissing. Van groeioverbevissing wordt gesproken als teveel jonge vissen, die nog niet geslachtsrijp zijn, worden gevangen. Van recruitmentoverbevissing wordt gesproken als teveel van de geslachtsrijpe populatie wordt weggevangen, waardoor de populatie zal krimpen

Een bekend voorbeeld is het visgebied voor Newfoundland, de Great Banks waar vroeger de kabeljauw gewoon uit het water te nemen was. Door jarenlange overbevissing is de kabeljauw daar zo goed als verdwenen. Commerciële visvangst is er nu niet meer mogelijk. De kosten wegen niet op tegenover de opbrengsten. Het ecosysteem van de kabeljauw is zodanig verstoord dat het de kabeljauw niet lukt zichzelf te herstellen.

Overbevissing wereldwijd Ook in de Noordzee zijn kabeljauw, tong, schol en schelvis overbevist. Visquota’s lijken te hoog om deze soorten in hun voortbestaan op de Noordzee te laten herstellen. Tonijn werd in de jaren ’60 reeds volledig leeggevist. In de Middellandse Zee is de populatie van de blauwvintonijn reeds in 1999 met 80% verminderd. Tonijnpopulaties elders wacht wellicht hetzelfde lot.

De visconsumptie in de wereld is nog steeds stijgende. De laatste dertig jaar is de consumptie verdubbeld en men schat dat die nog met 1,5% per jaar zal stijgen tot 2020. In 1998 werd de menselijke visconsumptie geschat op 93,6 miljard kg en is deze opgelopen in 2002 tot 100,7miljard kg. Met de groeiende wereldbevolking in zicht, lijken de wereldzeeën hun vissen niet meer te kunnen beschermen tenzij jij beslist minder vis te eten.

Volgens die Voedsel- en Landbouworganisatie is nog slechts 3% van de vissoorten niet bedreigd.