Plasticvangers in de Schelde

In het voorjaar van 2019 wil de Vlaamse Waterweg als proefproject op verschillende plaatsen plasticvangers installeren om zo plastic uit het water te halen voordat het in de zee terechtkomt.

Het is de eerste keer in België dat er zulke installaties geplaatst worden in een getijrivier met intensieve scheepvaart. Er komen plasticvangers in in het getijdengebied van de Schelde, in een niet-getijdenzone en op een tweetal plaatsen in kanalen.

“We doen eind juni een oproep naar bedrijven en vzw’s om zo’n plasticvanger voor te stellen”, zegt projectingenieur Frederik Van Overloop van de Vlaamse Waterweg. “Het kost de overheid niets, de deelnemers doen de investering. Als het werkt, hebben ze iets dat ze overal ter wereld aan de man kunnen brengen.”

Nieuw is het verzamelen van afval in rivieren en kanalen niet. Afvalvangers zoals MR. Trash Wheel (2008) in Baltimore of de plastic winningsplatforms (2017) in de Nieuwe Maas in Rotterdam zijn al langere tijd actief. Toch zal het proefproject in Antwerpen anders zijn. Het zal volgens Van Overloop de eerste keer zijn dat er zulke installaties komen in dergelijke ‘moeilijke’ context: in een getijdenrivier, met dan nog eens intensieve scheepvaart die er geen hinder van mag ondervinden.

Containerschip op de Schelde waar de plasticvangers geplaatst gaan worden

“Wij willen weten hoe efficiënt de installaties zijn”, zegt Van Overloop.  Het plastic zal op twee manieren gemeten worden. Het eerste is door middel van fuiken, zoals ook het visbestand onderzocht wordt. Het tweede is in zogeheten ‘ankerkuilen’: vanop een vastliggende boot worden twee netten van acht meter breed te water gelaten. Zij komen tot op de bodem en filteren het water dagenlang op stukken groter dan een centimeter.