De verzuring van de oceanen door CO2. Hoe zullen deze er in de toekomst uit gaan zien? Bekijk de video

Het aantal vissoorten in onze oceanen neemt sterk af. De oceaan is verzuurd en veel vissen kunnen hier niet in overleven. Uiteindelijk zal er niet veel meer overblijven in onze oceanen, slechts een aantal soorten kleine visjes.

De vervuiling van onze aardbol heeft niet alleen directe en zichtbare gevolgen, het is vooral ook op de lange termijn erg ingrijpend. Zo  stoten wij nog steeds veel te veel CO2 uit, iets wat op lange termijn zorgt voor een daling in de pH-waarde van onze oceanen. Een deel van het CO2 wordt namelijk door onze oceanen geabsorbeerd. Gevolg: de oceanen verzuren. De afgelopen eeuwen zijn onze oceanen al 30% zuurder geworden.

Het verzuren va de oceanen heeft invloed op het onderzeeleven. Het ecosysteem veranderd. Een onderzoek op een vulkanisch eiland, waar de lokale wateren erg verzuurd waren werd gelijk geschat met de wereldwijde oceanen rond 2100. De onderzoekers vergeleken de ecosystemen van de verzuurde oceanen met die van de oceanen wereldwijd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in het verzuurde water twee kleine dominante vissoorten sterk vermenigvuldigden. Andere vissoorten verdwenen. Hoe dit komt? De kelp verdwijnt. Kelp is een zeewier, veel roofvissen schuilen hier achter en wanneer deze verdwijnt zullen ook de verschillende soorten verdwijnen, ze kunnen niet meer jagen. De lokale biodiversiteit gaat op deze manier verloren, wat overblijft lijken vooral kreeftachtigen en slakken.

Video over de verzuring en de toekomst van de oceanen

 

Meer weten? Bekijk ook de film Acid Ocean