Volledige stop van de diepzee visserij

Onlangs waarschuwden 1500 wetenschappers dat menselijke activiteiten, zoals destructieve visserij, ertoe leiden dat de visvangsten kelderen.

Deze 1500 wetenschappers uit de hele wereld hebben een petitie ondertekend waarin ze vragen om een moratorium op diepzee bottom trawling. Met ander woorden vragen zij een diepzee visvangst verbod met behulp van sleepnetten. Dit visserijverbod moettenminste van kracht blijven totdat er meer onderzoek is gedaan naar diepzee-ecosystemen en tot duidelijk is hoe visserij in deze kwetsbare gebieden gemanaged kan worden: als er al visserij plaats mag vinden.
Het moratorium zou voor een gebied met een oppervlakte van 67 miljoen vierkante mijl moeten gelden: dit is groter dan alle continenten samen.

Het is nu aan de delegaties om een beslissing te nemen die alles in zich verenigt waar de Verenigde Naties voor staan: het waarborgen van een rechtvaardige en veilige toekomst voor onze planeet.