L’Espiga D’Or
Antoni Rovira I Virgili, 17
43002 Tarragona
ES
Telefoon: 977225508
E-mail: lespigador@gmail.com
Url: http://www.lespigador.net