Industriële viskwekerijen zijn een bedreiging voor het milieu en de gezondheid.

Viskwekerijen in de oceaan verstoren het ecosysteem.

De overbevolking in viskwekerijen zorgt voor verspreiding van ziekten bij wilde vissen. Het toxische voedsel dat de kweekvis eet, de farmaceutische medicatie die de vissen krijgen en het onbehandeld visafval dat in de zee terechtkomt is niet enkel een bedreiging voor de kweekvis, maar ook voor de wilde vis, de mens en de oceaan.

Wetenschappelijk is uitvoerig bewezen dat kweekvis meer gifstoffen bevat dan wilde vis. Kweekvis bevat daarnaast ook meer pesticiden en meer antibiotica dan wild gevangen vis. Visteelt in de oceanen is een enorme bedreiging voor de oceaan en voor het delicate leven in de oceaan. De vervuiling in en rond de viskwekerijen is gigantisch.. en wanneer er een ziekte uitbreekt in een kwekerij kan deze zich razend snel transfereren naar de wilde vis.

Een moratorium op nieuwe commerciële vergunningen en een afbouw op bestaande viskwekerijen is sterk gewenst.

We moeten stoppen met het commercialiseren van onze oceanen. Drijvende fabrieken die vissen kweken moeten aan banden gelegd worden.

We mogen niet dezelfde fouten maken als bij het fokken van koeien, varkens, kippen etc…in mega fabrieken. Dit levert namelijk geen gezond vlees op, om nog maar te zwijgen over het dierenleed. Waar er sprake is van overbevolking, ligt ziekte altijd op de loer. Bij viskwekerijen worden gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en farmaceutische medicatie ingezet om ziekteverwekkende plagen te voorkomen of te bestrijden. Uiteraard krijgen wij bij het eten van behandelde vis deze bestrijdingsmiddelen en/of farmaceutische medicatie in meer of mindere maten binnen.

De pesticiden die wordt gebruikt in viskwekerijen verandert het DNA van vissen.

Kweekvissen zijn anders dan wilde vissen en dat proef je. Regelmatig ontsnappen kweekvissen, waarvan het DNA is verandert, uit de viskweekerijen en dan gaat de vervuilde kweekvis concurreren met de wilde vis voor voedsel, habitat en voorplanting. Dit is een onmetelijke bedreiging voor het inheemse zeeleven.

wilde vis

De wilde vis heeft het moeilijk door o.a. de viskwekerijen in de oceanen.

In 2017 ontsnapte meer dan 260.000 niet inheemse Atlantische zalm van Cooke Aquaculture Pacific. Op de vuile netten begonnen mosselen te groeien. Door het gewicht stortten de netten in en de kweekvis ging op jacht naar zijn vrijheid. De werkelijke omvang van de milieu effecten is groot, maar moeilijk volledig in beeld te brengen. Een beetje zoals de milieu effecten bij het ontmantelen van kerncentrales. Wat gaat dat kosten enerzijds en wat zijn de blijvende gevolgen voor vele volgende generaties? De tol die wij allemaal betalen, zowel financieel als voor de gezondheid van mens en milieu, is heel groot, dat is zeker.

Wat kan je zelf doen om te helpen?

Eet minder vis en koop geen kweekvis (meer), maar enkel wild gevangen vis. Informeer in een restaurant eerst waar hun vis vandaan komt.

Bang dat je eiwitten en aminozuren te kort komt? Ga opzoek naar plantaardige alternatieven, zoals de seitan van Bertyn.

wilde zalm op je bord in een restaurant is beter dan kweekvis

Kies voor wilde vis!