Industrielle oppdrettsanlegg er en trussel mot miljøet og helsen vår.

Oppdrettsanlegg i havet forstyrrer det naturlige økosystemet.

Overbefolkningen i oppdrettsanlegg er ansvarlig for spredning av sykdommer blant villfisk. Den giftige maten som oppdrettsfisken spiser, den farmasøytiske medisinen som fisken inntar, samt ubehandlet fiskeavfall som ender opp i vannet, er ikke bare en trussel mot oppdrettsfiskene, men også mot villfiskene, menneskene og havene.

Det finnes omfattende vitenskapelige beviser på at oppdrettsfisk inneholder flere giftstoffer enn villfisk. Oppdrettsfisk inneholder også flere plantevernmidler og mer antibiotika enn villfanget fisk. Fiskeoppdrett utgjør en stor trussel for havene og det delikate livet som florerer under vannoverflaten. Forurensningen i og rundt oppdrettsanleggene er enorm, og når en sykdom bryter ut i et anlegg kan den raskt spre seg videre til villfiskene.

Et moratorium for nye kommersielle tillatelser og redusering av eksisterende oppdrettsanlegg er sterkt ønskelig.

Vi må slutte å kommersialisere havene våre. Flytende fabrikker som avler fisk er nødt til å holdes tilbake.

Vi kan ikke gjøre de samme feilene som vi har gjort med avling av kyr, griser, kyllinger, osv… som alle avles i megafabrikker. Dette resulterer ikke i sunt kjøtt, og hvor mye dyrene lider under prosessen er grunn nok til å sette en stopper for dette. Når det er snakk om overbefolkning, ligger det alltid en sykdom og lurer. I oppdrettsanlegg blir farlige plantevernmidler og farmasøytiske medisiner brukt for å forhindre eller bekjempe sykdomsbringende skadedyr. Det blir jo en selvfølge at når vi spiser fisk som er behandlet på denne måten, så inntar vi disse plantevernmidlene og farmasøytiske medisinene i ulike mengder.

Plantevernmidlene som brukes i oppdrettsanleggene forandrer fiskenes DNA-oppbygging.

Oppdrettsfisk er forskjellig fra villfisk, og beviset ligger i smaken. Forurenset oppdrettsfisk med modifisert DNA flykter regelmessig fra oppdrettsanleggene og konkurrerer med villfisk om mat, habitat og reproduksjonsmuligheter. Dette er en umenneskelig trussel mot det opprinnelige livet i havene våre.

villfisk

Villfiskene har det vanskelig på grunn av alle oppdrettsanleggene i havene.

I 2017 flyktet mer enn 260 000 atlantiske oppdrettslaks fra Cooke Aquaculture Pacific. Blåskjell begynte å vokse på de skitne nettene. Nettene kollapset på grunn av den økte vekten og oppdrettsfiskene jaktet på friheten sin. Det faktiske omfanget av alvorlige miljøeffekter er enormt, men er vanskelig å visualisere i sin helhet. Litt på samme vis som miljøeffektene ved demontering av atomkraftverk. Hvilke kostnader er involvert og hva er de varige konsekvensene for de mange generasjoner som kommer etter oss? Kostnadene betaler vi alle sammen, både økonomisk og med tanke på helse for både mennesker og miljø.

Hva kan du gjøre selv for å hjelpe?

Spis mindre fisk og ikke kjøp noen form for oppdrettsfisk, kun villfisk. Når du er på restaurant, spør først hvor fisken deres har sin opprinnelse fra.

Villaks på tallerkenen din når du er på restaurant er bedre enn oppdrettsfisk

Velg ville fisker!