Midway, boodschap vanuit de “Gyre”, door Chris Jordan

Chris Jordan, kunstfotograaf, tracht de gevolgen van massaconsumptie weer te geven in zijn beelden. Op de kleine eilandengroep Midway, halverwege de USA en Azië in het noordelijke deel van de stille of grote oceaan, bevindt zich een broedplaats van albatrossen (meeuwen). Deze eilandengroep is minstens 3000km van elk vast continent verwijderd, maar bevindt zich midden in de ‘Gyre’, één van de 5 grote vortexen, dat zijn cirkelvormige oceaanstromen. In deze vortex drijven, zweven en bengelen plastic en kleine plastic deeltjes voor het leven. Op de beelden van Chris Jordan is niet één deeltje plastic verplaatst, toegevoegd, verdraaid of op één of ander manier verlegd.