Over climate change en de invloed op onze oceanen.

Klimaatmarsen trekken door de straten, spijbelen voor onze toekomst.

klimaatspijbelaars in veel steden van Europa

“We verdienen een groene planeet, een veilig toekomst en politici die verantwoordelijkheid nemen om maatregelen te nemen die de klimaatopwarming tegengaan en we zullen daarvoor als één jonge generatie blijven vechten”
Anuna De Wever, 17 jarige Belgische klimaatactiviste uit Mortsel.

wanneer leiders zich gedragen als kinderen, worden de kinderen leiders

Wanneer leiders zich gedragen als kinderen, worden de kinderen leiders.

klimaat actie: spijbelen met Greta Thunberg en Anuna De Wever tegen climate change

In Rome gingen in april 2019, 25 duizend mensen betogen voor het klimaat. Met de woorden van Martin Luther King sprak Anuna de menigte toe : ‘Ik heb de mensen gezegd dat het belangrijk is dat we blijven doorgaan. Dat is ook de boodschap die ik heb voor de jongeren in België, dat we moeten blijven doorgaan tot aan de verkiezingen.’

Fridays for future is een Italiaanse initiatief voor de klimaat actie. Jonge Italiaanse activisten die acties voor het klimaat eisen. Friday for future heeft veel aanhangers. De activisten eisen dat er een volledig verbod komt op klimaat schadelijke verbranding van kolen, olie en gas en dat er meer wordt geïnvesteerd in duurzame energiewinning zoals wind- en zonne-energie.

Het belang van de oceaan voor het wereldwijde klimaat kan niet worden onderschat

“Verander van gedachte, niet het klimaat”

“Verander van gedachte, niet het klimaat”, Unesco

Het belang van de oceaan voor het wereldwijde klimaat kan niet worden onderschat. Het absorbeert een aanzienlijk deel van koolstof en een overweldigend deel van de overtollige warmte. Een warmere atmosfeer en toenemende concentratie van broeikasgassen oefenen echter een enorme druk uit op het vermogen van de oceaan om het klimaat te reguleren.

De oceanen en waters langs onze kusten geraken hun zuurstof kwijt.

De oceanen en waters langs onze kusten geraken hun zuurstof kwijt.

De oceanen en waters langs onze kusten geraken hun zuurstof kwijt. 11 zaken die je graag wilt weten:

 1. Zuurstof is heel kritiek voor de oceanen zowel voor haar planten als voor haar dieren.
 2. Sinds 1960 is het oceaanoppervlakte dat zuurstofarm is geworden met 4,5 miljoen km² gestegen.
 3. Mensen zijn de grootste oorzaak voor de daling van zuurstof in de oceanen. Verbranding van fossiele brandstoffen, menselijke afval, industriële vervuiling en de vervuiling door de landbouw. Resultaat meer stikstof, meer fosfor en minder zuurstof in de oceanen.
 4. Minder zuurstof betekent verminderde groei, verhoogt aantal ziekten, verandering in gedrag en afsterven van oceaan leven.
 5. De opwarming van de aarde verbruikt zuurstof van de oceanen.
 6. Kweekvissen vervuilen de kustwateren en dragen sterk bij tot minder zuurstof van de kustwaters.
 7. Vooral vissen met vinnen en schelpdieren zijn uiterst gevoelig voor verminderde zuurstof in de oceanen.
 8. Verminderde zuurstof in de oceanen draagt op zijn beurt bij tot klimaatopwarming.
 9. Broeikasgassen zullen in de 21ste eeuw de oceanen en de aarde doen opwarmen en zorgen voor minder zuurstof.
 10. De oceanen worden niet alleen getroffen door verminderde zuurstof. De oceanen worden bijkomend getroffen door overbevissing, verwoesting van natuurlijke leefgebieden, verzuring door menselijke bevolkingsgroei.
 11. Stappen om de adem van de oceanen te verbeteren zal invloed hebben op de menselijke bevolking.