Om klimaendringer og virkningene på havene våre.

Klimamotiverte marsjer finner sted i gatene, og aktivistene ønsker en renere fremtid sammen.

klimaforkynning finner sted mange plasser i Europa

«Vi fortjener å leve på en grønn planet, og å ha en trygg fremtid for de neste generasjonene etter oss. Vi setter pris på politikere som tar ansvar ved å fremme tiltak for bekjemping av global oppvarming, og vi vil fortsette å kjempe sammen om dette fremover.»
Anuna De Wever, 17 år gammel belgisk klimaaktivist fra Mortsel.

når lederne oppfører seg som barn, må barna stå frem som ledere.

Når lederne oppfører seg som barn, må barna stå frem som ledere.

klimaaksjon: Forkynning med Greta Thunberg og Anuna De Wever mot klimaendringer

I Roma, April 2019, gikk 25 000 mennesker marsj for klimaet. Etter innledende ord lånt fra Martin Luther King, adresserte Anuna publikum: «Jeg forteller folk at det er viktig vi fortsetter. Det er også budskapet jeg har å si til de unge i Belgia, at vi må stå på hele veien frem til valget.»

«Fredager for Fremtiden» er et italiensk initiativ for positiv klimapåvirkning. Unge italienske aktivister som ønsker å stanse klimaendringer. Det er mange som deltar i konseptet «Fredager for Fremtiden» Aktivistene krever et fullstendig forbud mot klimaskadelig forbrenning av kull, olje og gass. De krever også at det skal investeres mer i bærekraftig energiutvinning, som vind- og solenergi.

Betydningen det globale klimaet har for havet skal ikke undervurderes

«Finn en forandring i deg selv, ikke let etter en i klimaet»

«Finn en forandring i deg selv, ikke i klimaet», Unesco

Betydningen det globale klimaet har for havet skal ikke undervurderes. Havene absorberer en betydelig mengde karbonstoff og en overveldende del av overflødig varme. En varmere atmosfære og økte konsentrasjoner av drivhusgasser legger et enormt press på havets evner til å regulere klimaet.

Havene og vannet langs kystene våre mister oksygenet.

Havene og vannet langs kystene våre mister oksygenet.

Havene og vannet langs kystene våre mister oksygenet. 11 ting du kanskje ikke vet:

 1. Oksygen er ytterst nødvendig for både planter og dyr i havene.
 2. Siden 1960 har havområder med redusert oksygeninnhold økt med 4,5 millioner km².
 3. Oss mennesker er de største årsakene til oksygennedgangen i havene. De største verstingene er forbrenning av fossilt brensel, alt menneskelig avfall, all industriforurensning og forurensning fra landbruk. Resultatet er mer nitrogen, mer fosfor og mindre oksygen i havene.
 4. Mindre oksygen vil si reduserte vekstforhold, flere antall sykdommer, endring i arters atferd og økte dødsfall blant havets liv.
 5. Den globale oppvarmingen bruker opp oksygen fra havene.
 6. Oppdrettsfisk forurenser kystvannet og er en betraktelig faktor til det lavere oksygeninnholdet i kystvannet.
 7. Spesielt fisk med finner og skalldyr er spesielt sensistive for redusert oksygeninnhold i havene.
 8. Redusert oksygen i havene bidrar igjen til global oppvarming.
 9. I det 21. århundret vil klimagasser varme opp både havene og selve jorden og alle resultater leder til mindre oksygen.
 10. Havene påvirkes ikke bare av sideeffekten som er reduserte oksygeninnhold. Havene blir dessuten stadig påvirket av overfiske, ødeleggelse av naturlige habitater, og forsuring grunnet menneskelig befolkningsvekst.
 11. En fremgangsmetode som forbedrer havets pusteevne vil påvirke den menneskelige befolkningen godt.