Amanprana en Sea Shepherd: stop walvisvangst!

Stop de walvisvangst

Op 12 September 2010 vond ‘A Night for the Oceans’ plaats. Een geldinzamel-actie voor Sea Shepherd met de medewerking van Noble-House om de oceanen te beschermen en koesteren. Deze avond werd mede gesponsord door Dr. Bronner, een producent van bio-afbreekbare, biologische en Fair Trade lichaamsverzorgings-producten & zepen. Stop de walvisvangst. Sea Shepherd, AmanPrana, Rutger Hauer, Dr. Bronner, HempHoodLamb en nog vele anderen willen een totaal verbod op de walvisvangst.

Paul Watson is de kapitein van Sea ShepherdPaul Watson, de kapitein van Sea Shepherd, sprak die avond zeer gedreven: Paul Watson vergeleek de dieren en de mensen op aarde met een schip. De dieren zijn de bemanning en de mensen zijn de passagiers. Als het met de bemanning fout loopt, loopt het ook fout met de passagiers, stelde Paul Watson. We moeten zorg dragen voor de natuur. In de 21ste eeuw is er geen plaats meer voor slachtpartijen en wreedheid. De walvisvangst moet volledig gestopt worden. Japan en enkele andere landen moeten buigen en stoppen met de walvisvangst. Kleine organisaties, zoals Sea Shepherd kunnen volgens Paul Watson helpen om het verschil te maken. Japan moet buigen. In 2009 kon Sea Shepherd meer walvissen beschermen als Japan kon doden. Sea Shepherd is symbool voor het beschermen van alle zeedieren en hun habitat, de oceanen.

Mitsubishi, de grootste verkoper van blauwvintonijn, heeft momenteel een vriescel met 4 jaar voorraad blauwvintonijn. Misubishi wilt deze voorraad opvoeren naar 15 jaar voorraad om binnenkort het monopoly te hebben over de blauwvin tonijn als deze weldra niet meer te vangen is. Ook Mitsubishi moet stoppen met deze sterk bedreigde blauwvintonijn de vermarkten. Als de oceanen sterven, sterft volgens Paul Watson de mensheid. De mens is afkomstig van de zee. En zonder zee kan de mens niet overleven. “Wij moeten met zijn allen de oceanen en de biodiversiteit beschermen” sprak Paul Watson.

Rutger Hauer steunt Sea Shepherd reeds 20 jaar lang. De 66jarige Rutger Hauer sprak de menigte toe: ‘Ik heb niet de moed en de kracht om te verwezenlijken wat Sea Shepherd wel kan. Ik draag deze organisatie reeds 20 jaar lang in mijn hart. Ik hou van de natuur. Walvisvangst moet gestopt worden en als iemand dat kan is het Paul Watson met zijn Sea Shepherd.” Hij zorgde die avond met zijn initiatief ‘artiesten voor Sea Shepherd’ voor een geslaagde avond. Help de oceanen te beschermen.

Doneer aan Sea Shepherd: www.SeaShepherd.nl / www.seashepherd.org 

Wie is Sea Shepherd? Sea Shepherd is een wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk met als doel het leven van de oceanen te beschermen. Sea Shepherd bestaat sinds 1977. Sea Shepherd wenst een stop aan de slachting van zeedieren en vernietiging van hun woonomgeving. Sea Shepherd tracht marine ecosystemen en hun bewoners te beschermen. Sea Shepherd gebruikt hiervoor directe actie-technieken op de oceanen en zorgt voor documentatie en bewustwording. Sea Shepherd treedt op daar waar illegale acties op zee plaatsvinden. De biodiversiteit van marine ecosystemen tracht Sea Shepherd te vrijwaren voor toekomstige generaties. Doneer nu: www.SeaShepherd.nl