Zuurstofarme zones zijn verviervoudigd in 50 jaar tijd.

Meststoffen en industriële vervuiling zorgen voor steeds meer en meer zuurstofarme en dode zones in onze oceanen. In deze dode zones is er nauwelijks zuurstof aanwezig, waardoor leven onmogelijk is voor zeedieren en planten. Een studie, gepubliceerd in januari 2018, van Science alarmeert.

Mestwagen die land bemest - meststoffen verantwoordelijk voor zuurstofarme zones in de oceanen.
Meststoffen en industriële vervuiling zorgen voor steeds meer en meer dode en zuurstofarme zones in onze oceanen.

Zuurstof tekort door meststoffen en industriële vervuiling.

Meststoffen langs kusten kunnen het zuurstofgehalte in de oceanen zo laag maken, dat leven er niet of nauwelijks meer mogelijk is. Vissen mijden deze dode zones. Volgens wetenschappers van Science is het probleem nog veel groter, een laag zuurstofgehalte kan ook de stikstofoxide doen vermenigvuldigen. Stikstofoxide is een broeikasgas 300 maal krachtiger dan CO2.

Meer dan 50% van alle zuurstof op aarde wordt gevormd in de oceanen. Zuurstofarme zones ontstaan door meststoffen voor veeteelt en landbouw.

Kleine kustvissers zien hun opbrengst verkleinen, doordat het visbestand verkleint. Ook het toerisme wordt bedreigt. Veel binnenlandse rivieren en meren zijn zuurstofarm geworden of dreigen zuurstofarm te worden.

‘een ecosysteem dat niet gezond is, kan verstrekkende gevolgen hebben’ zegt Lisa Levi, bioloog aan de universiteit van California

De opwarming van de aarde is mede verantwoordelijke voor zuurstofarme zones

Warmer water bevat minder zuurstof dan kouder water. Langs oevers en riviermondingen zijn meststoffen de grote schuldige. De belangrijkste veroorzakers zijn de veeteelt en de niet biologische landbouw.

Deze meststoffen zorgen er voor dat de algen in het water bloeien. Algen onttrekken zuurstof uit het water. De gevolgen zijn groene, zuurstofarme rivieren en meren. We zijn niet goed bezig!

Groene algen op rotsen bij een meer. Algen onttrekken zuurstof uit het water.
Algen onttrekken zuurstof uit het water. De gevolgen zijn groene, zuurstofarme rivieren en meren.
Wat kan jij doen om zuurstofarme of dode zones in de oceanen te voorkomen?

1. Eet minder of geen vlees.
Hierdoor zal minder meststoffen en organisch afval de oceanen bereiken.
2. Wedijver mee voor beschermde oceaan zones.
Het visbestand kan zich hier in alle rust herstellen.
3. Eis beter waterzuivering van de overheid.
Zodat minder vuil water de oceanen bereikt.
4. Kies voor biologische voeding voor de milieueffecten