Oksygenfattige soner i havene våre har firedoblet seg de siste 50 årene.

Kunstgjødsel og industriell forurensning sørger for flere og flere oksygenfattige og livstruende soner i havene våre. Det er knapt oksygen tilstede i disse livstruende sonene, noe som gjør livet nærmest umulig for havdyrene og plantene som har sine habitater der. En alarmerende studie ble publisert i vitenskapsmagasinet Science i januar 2018.

Gjødselspredere som gjødsler jordene våre er blant de som er ansvarlige for de oksygenfattige sonene i havene våre.
Kunstgjødsel og industriell forurensning sørger for flere og flere oksygenfattige og livstruende soner i havene våre.

Oksygenmangel på grunn av gjødsling og industriell forurensning.

Gjødsling langs kysten kan gjøre oksygeninnholdet i verdenshavene så lavt at havdyrene og plantene knapt kan overleve lenger. Fisker unngår disse livstruende sonene. Ifølge vitenskapsforskerne fra magasinet Science er problemet mye større, siden lave oksygennivåer fører også til at det dannes mer nitrogenoksid. Nitrogenoksid er en klimagass som er 300 ganger kraftigere enn CO2.

Mer enn 50 % av alt oksygen på jorden dannes i verdenshavene. Oksygenfattige soner er et resultat av gjødsling for dyrehold og jordbruk.

Kystfiskerne observerer at utbyttet avtar når fiskebestandene synker. Turismeindustrien er også under angrep. Mange innlandsvann og innsjøer opplever oksygenmangel eller står i fare for å bli oksygenfattige.

‘Et usunt økosystem kan ha vidtrekkende konsekvenser’ , sier Lisa Levi, biolog ved California-universitetet

Den globale oppvarmingen er delvis ansvarlig for havsoner med oksygenmangel

Varmt vann inneholder mindre oksygen enn kaldt vann. Langs elvebanker og elvemunninger er gjødsel den største synderen. De største årsakene er gjødsling for dyrehold og uorganisk jordbruk.

Disse gjødselmidlene sørger for at algene florerer i vannet. Algene trekker ut oksygenet fra vannet. Konsekvensene er grønne elver og innsjøer med lite oksygen. Vi gjør ikke en god nok jobb for å ivareta vannområdene våre!

Grønne alger på steiner ved en innsjø. Algene trekker ut oksygenet fra vannet.
Algene trekker ut oksygenet fra vannet. Konsekvensene er grønne elver og innsjøer med lite oksygen.
Hva kan du gjøre for å forhindre oksygenfattige eller livstruende soner i verdenshavene?

1. Spis mindre kjøtt, eller ikke spis kjøtt i det hele tatt
Som et resultat vil mindre gjødsel og organisk avfall nå ut i havene.
2. Kjemp for beskyttede havsoner.
Slik kan fiskebestandene gjenopprettes i fred.
3. Krev bedre vannbehandling fra myndighetene.
På dette viset vil mindre skittent vann nå ut i havene.
4. Velg økologisk mat til fordel for miljøet.