Global oppvarming (klimaoppvarming) er et faktum.

Graf som viser den globale økningen av land- og havtemperaturer

Klimaet akkurat nå? Se på tabellen.

 

 

Klimaoppvarmingen har også store konsekvenser for havene. Mellom år 1850 og år 2015 har verdens overflatetemperatur steget med 0,87 °C. Klimaforskere mener at den globale oppvarmingen startet i midten av det 20. århundret.

 

 

 

Klimaoppvarmingen hever havnivåene, oppvarmer og forsurer sjøvannet, bleker og tar livet av korallrevene. Alt dette har store konsekvenser for dyrene som lever i havene, hvor blant annet korallrev har en uunnværlig funksjon.

Klimaoppvarmingen fører til at korallrevene dør ut.

Klimaoppvarmingen fører til at korallrevene dør ut.

Den globale oppvarmingen er en trussel for habitatene til mange dyr.

Klimaendringene er stadig pågående og forsuringen av havene er et faktum.
Strendene hvor havskilpaddene legger egg oversvømmes av de stigende havnivåene. Isbjørner finner ikke mat siden jaktområdene deres smelter.
Hvis drivhusgassutslippene fortsetter å øke i samme eksponensielle tempo, vil mye av livet i og rundt havene forsvinne.

Strendene oversvømmes av de stigende havnivåene..

Strendene hvor havskilpaddene legger egg oversvømmes av de stigende havnivåene.

Den globale oppvarmingen gir økning i tørke- og heteperioder, en økning i ekstreme nedbørsperioder og en definitiv nedgang i biologisk mangfold. Ekstreme værforhold vil oppstå hyppigere.
Det er nå i gjennomsnitt flere eksepsjonelt varme dager og færre eksepsjonelt kalde dager. I tillegg øker både antall hetebølger og gjennomsnittlig luftfuktighet, og vi opplever mer kraftig nedbør over hele verden, både i hyppighet og intensitet.

ekstreme værforhold; regn og torden forårsaket av global oppvarming

Den globale oppvarmingen fører til ekstreme værforhold.

Temperaturen nå: Global oppvarming gjennom årene.

Klimaendringer?

Havnivåene har steget med 3,2 millimeter per år siden 1995.

Graf som viser havnivåenes økning gjennom årene.