De største elvene i verden inneholder høye nivåer av antibiotika.

Det florerer av motstandsdyktige bakterier i elvene våre på grunn av de høye nivåene av antibiotika som finnes i vannet.

Det har blitt oppdaget medisiner og antibiotika i 66 % av elvene som er studert i 72 forskjellige land.

Det er oppdaget medisiner og antibiotika i 66 % av elvene som er studert i 72 forskjellige land.

Det er oppdaget medisiner og antibiotika i 66 % av elvene som er studert i 72 forskjellige land.

  • 35 % av alle elver i Afrika overskrider de trygge grensene for innhold av antibiotika.
  • 23 % av alle elver i Asia overskrider de trygge grensene for innhold av antibiotika.
  • 18 % av elvene i Sør-Amerika overskrider de trygge grensene for innhold av antibiotika.
  • 15 % av alle elver i Nord-Amerika overskrider de trygge grensene for innhold av antibiotika.
  • 7,5 % av alle elver i Europa overskrider de trygge grensene for innhold av antibiotika.
  • 6 % av alle elver i Oceania overskrider de trygge grensene for innhold av antibiotika.
En verdensomspennende studie bekrefter mistanken om at mange elver, som Themsen, inneholder et overflod av antibiotika.

En verdensomspennende studie bekrefter mistanken om at mange elver, som Themsen, inneholder et overflod av antibiotika.

En verdensomspennende studie bekrefter mistanken om at mange elver, som Themsen, Loire, Donau og Tigris, inneholder et overflod av antibiotika.
Elvene våre er de viktigste kildene for bakterier som utvikler motstandsdyktighet mot antibiotika.

«Mange av genene som blir resistente mot antibiotika finner vi i miljøbakterier,» sier prof. W. Gaze, fra University of Exeter.

I følge FN vil resistente bakterier føre til ytterligere 10 millioner dødsfall innen 2050.

Tanken på at motstandsdyktige bakterier dannes i elvene våre er både skremmende og deprimerende.

Legemidler, som antibiotika, finner veien til elvene gjennom avfall fra mennesker/dyr, gjennom lekkasjer fra renseanlegg for avløpsvann og anlegg for produksjon av medisiner og legemidler.

«Det er skremmende og deprimerende,» uttalte Alistair Boxall, miljøforsker ved University of York, som ledet den verdensomspennende studien.

Vannprøver som er tatt fra Donau i Østerrike inneholder syv ulike typer antibiotika som gjør bakterier resistente.

Vannprøver som er tatt fra Donau i Østerrike inneholder syv ulike typer antibiotika.

Vannprøver som ble tatt fra Donau i Østerrike inneholdt syv ulike typer antibiotika (4x nivået som anses å være trygt), inkludert klaritromycin, som brukes til å behandle luftveisinfeksjoner som lungebetennelse og bronkitt.

Donau har sitt opphav i Svarteskogen (Schwarzwald, Tyskland), passerer gjennom Østerrike og renner ut i Svartehavet. Donau er Europas nest lengste elv.

Themsen, som i dag regnes som en av de reneste elvene i Europa, ble under studien funnet forurenset av en blanding av fem ulike typer antibiotika. Studien inkluderte også enkelte sideelver.

Themsen er forurenset av en blanding av fem ulike typer antibiotika.

Themsen, som i dag regnes som en av de reneste elvene i Europa, ble under studien funnet forurenset av en blanding av fem ulike typer antibiotika. Studien inkluderte også enkelte sideelver.
Ett sted på elven og tre steder på sideelvene var forurenset over de trygge nivåene. Ciprofloxacin, som brukes for å behandle hud- og urinveisinfeksjoner, nådde en topp på mer enn tre ganger det trygge antibiotikanivået.

Selv elver som er smittet med lave nivåer av antibiotika utgjør en trussel, uttalte Gaze. «Selv de lave konsentrasjonene av antibiotika i europeiske elver kan stimulere utviklingen av resistens og øke sjansen for at resistente gener overføres til menneskevonde patogener.», sier han.

Det ble også funnet høye konsentrasjoner av antibiotika i Nilen.

På 111 av stedene overskred konsentrasjonen av antibiotika de trygge nivåene. På det verste mer enn 300 ganger over den trygge grensen.

Forskerne tok vannprøver fra 711 punkter på elver og sideelver i 72 land og fant antibiotika i elvene i 65 % av tilfellene.

På 111 av stedene overskred konsentrasjonen av antibiotika de trygge nivåene. På det verste mer enn 300 ganger over den trygge grensen.

I Bangladesh hvor metronidazol blir brukt for å behandle vaginale infeksjoner, ble det funnet mer enn 300 ganger over det trygge antibiotikanivået.
Restene av legemidlene ble oppdaget i nærheten av et renseanlegg for avløpsvann. Land med lavere inntektsnivåer mangler ofte den nødvendige teknologien for å fjerne medisiner fra vannet sitt.

Uegnet drenering av kloakk og avfallsvann som ender opp direkte i elver ble observert i Kenya, noe som resulterte i en høy antibiotikakonsentrasjon på opp til 100 ganger over det trygge nivået.

Uegnet drenering av kloakk og avfallsvann som ender opp direkte i elver ble observert i Kenya, noe som resulterte i en høy antibiotikakonsentrasjon på opp til 100 ganger over det trygge nivået.

Uegnet drenering av kloakk og avfallsvann som ender opp direkte i elver ble observert i Kenya, noe som resulterte i en høy antibiotikakonsentrasjon på opp til 100 ganger over det trygge nivået. Forskningsteamet planlegger nå å vurdere miljøbelastningen av antibiotikaforurensning på dyreliv, inkludert fisk, virvelløse dyr og alger. De forventer å finne alvorlige konsekvenser.

“Nivået av legemidler i noen av de kenyanske elvene er så høyt at ingen fisk overlever.” , uttalte Boxall.