#BeBiodiversity: Amanprana uitgeroepen tot 1 van de 5 pioniersbedrijven voor biodiversiteit

#BeBiodiversity

Amanprana werd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gevraagd om 1 van de 5 Belgische pioniersbedrijven te worden die hen als adviseur moeten bijstaan bij het ontwikkelen van digitale instrumenten voor alle andere Belgische bedrijven inzake biodiversiteit. De overheid gaat een toolkit ontwikkelen, met als doel Belgische bedrijven te helpen zich in te zetten voor biodiversiteit en behoud van het huidige ecosysteem.

Waarom is de biodiversiteit een belangrijk onderwerp?

De toenemende impact van menselijke activiteiten heeft geleid tot een dramatische afname van biodiversiteit. Soorten verdwijnen vandaag meer dan duizend keer sneller dan de afgelopen (miljoenen) jaren.

Belvas, Ecosem, Tale Me, Tilman Belgium en Amanprana ondertekenen intentieverklaring #BeBiodiversity
Amanprana ondertekent intentieverklaring #bebiodiversity

Amanprana ondertekent intentieverklaring #BeBiodiversity en helpt overheid in strijd biodiversiteit

Er werd een intentieverklaring ondertekend voor 3 jaar. In die tijd zal Amanprana de overheid bijstaan in het samenstellen van deze (voornamelijk digitale) instrumenten. Zo’n instrument is bijvoorbeeld het opstellen van een vragenlijst voor een bedrijf, die geraadpleegd en ingevuld kan worden op een website. Naar aanleiding van de antwoorden krijgt een bedrijf zo een beeld van zichzelf: het ziet hoe biodivers het al aan het handelen is en hoe dit nog kan verbeteren. In 2019 wordt het geheel van deze (digitale) instrumenten officieel gelanceerd. De ‘meter’ van het project is minister Marie-Christine Marghem (minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling).

Amanprana draagt bij aan biodiversiteit met aankooppolitiek

Amanprana is uitgekozen vanwege zijn aankooppolitiek (bv. aankoop van grondstoffen van leveranciers die aandacht hebben voor biodiversiteit of behoud van ecosystemen,…). Dit is het gebied waar Amanprana zich als een vis in het water voelt.

#BeBiodiversity belangrijk: Amanprana duurzaam en pioniersbedrijf#BeBiodiversiteit werd ondertekend in Brussel

Op vrijdag 21/4/2017 werd het project gelanceerd op een bijeenkomst in Brussel. Pers en belanghebbenden waren aanwezig op deze dag vol presentaties over biodiversiteit. Tussendoor was er een plechtig moment waarop de 5 pioniersbedrijven officieel de intentieverklaring ondertekenden in gezelschap van mevrouw Marghem.

Lees meer over Amanprana