Kies Amanprana extra vierge en biologische kokosolie

Je kiest voor FairTrade en Fair World met Amanprana

Het begrip FairTrade is ontstaan als een antwoord op de conventionele manier van handel. Hierbij wordt vooral gekeken naar product, prijs, plaats en promotie op een manier waarbij voor zo min mogelijk financiële middelen zo veel mogelijk financiële winst behaald kan worden. Fair combineert deze met mensen: People. Mensen in iedere laag van de productie voorzien van een degelijk inkomen en daarnaast ontwikkelingsmogelijkheden aanreiken aan hen die dit nodig hebben.

Het FairTrade en FairWorld label bij Amanprana overlappen elkaar. Waar FairTrade zich vooral richt op de handel en het bijbehorende proces richt FairWorld zich meer op de randvoorwaarden, specifiek om de positie van vrouwen (Amanprana charter onderdeel nr. 6). FairTrade en FairWorld passen binnen ontwikkelingssamenwerking. Strijden tegen armoede, verzorgen van een economische en sociale ontwikkeling en de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. De Economische positie van kleine producenten en grondeigenaren versterken door hen in de totale winst te laten delen door een evenredigheid. Het verbeteren van de sociale omstandigheden door het verzorgen van sociale voorzieningen en vertegenwoordiging van de werknemers. Al deze zaken dienen vooral te worden gezien op lange termijn.
*Bron: DEFINITION OF FAIR TRADE (2018). Geraadpleegd op 18 juli 2018, https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
**Bron: Eerlijke handel (12 juni 2018). Geraadpleegd op 18 juli 2018, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerlijke_handel